Φάειthon: Κωδική ονομασία: το τηλεφωνάω μέσα

• What we’ll do
Αυτό που λέει

• What to bring

• Important to know