Συζήτηση για τα επόμενα βήματα του Volos Developers Meetup

Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η συζήτηση των επόμενων βημάτων του Volos Developers Meetup.