Αρχική συνάντηση γνωριμίας – Συζήτηση για το group και τη θεματολογία

• What we’ll do

Η πρώτη μας συνάντηση θα έχει ως σκοπό να βρεθούμε από κοντά, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε για τα πρώτα βήματα του group. Επίσης, θα πρέπει να καταγράψουμε τα πιο ενδιαφέροντα θέματα ώστε να προετοιμάσουμε πάνω σε αυτά τα επόμενα τεχνολογικά meetups!

• What to bring

• Important to know