Υπηρεσια Λιστων Ηλεκτρονικου Ταχυδρομειου – Λιστες Αλληλογραφιας

Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία και να συμμετέχετες σε συζητήσεις στις λίστες αλληλογραφίας ή να προτείνετε να δημιουργηθεί μια λίστα για την ομάδα σας ή το θέμα (πχ. γλώσσα προγραμματισμού python) που σας ενδιαφέρει.

Λίστα αλληλογραφίας για όλα τα σχετικά με tech meetups στην Ελλάδα

Ενημερωτική λίστα για τα events που γίνονται στην Αθήνα

Ενημερωτική λίστα για τα events που γίνονται στην Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα

Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία και να συμμετέχετες σε συζητήσεις στις λίστες αλληλογραφίας ή να προτείνετε να δημιουργηθεί μια λίστα για την ομάδα σας ή το θέμα (πχ. γλώσσα προγραμματισμού python) που σας ενδιαφέρει.

Τι είναι η λίστα αλληλογραφίας;

Η λίστα είναι ένας κατάλογος διανομής που επιτρέπει σε ομάδες χρηστών να λαμβάνουν ηλεκτρονικά όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στη λίστα αυτομάτως: το μήνυμα που θα αποσταλεί στη λίστα από έναν συνδρομητή, θα παραληφθεί από όλους τους συνδρομητές. Με την εγγραφή στη λίστα, είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων, η απάντηση σε αυτά και η ανάγνωσή τους χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής.

Ειδικές περιπτώσεις:

  • Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνύματος σε μια λίστα χωρίς να έχει προηγηθεί εγγραφή σε αυτήν. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είστε εγγεγραμένοι στη λίστα για να λαμβάνετε τα μηνύματά της.
  • Μερικές φορές είναι αδύνατη η αποστολή μηνυμάτων στη λίστα ακόμη και αν είστε εγγεγρεμμένοι σε αυτήν. Αυτή είναι η περίπτωση των λιστών ανακοινώσεων, όπου χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφοριών από έναν μοναδικό αποστολέα σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών.

Ενδιαφέρον για τις λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Οι συνδρομητές εγγράφονται σε μία λίστα (πολλές φορές με το ακρωνύμιο ML) για να ενημερωθούν για ένα συγκεκριμένο θέμα και να πάρουν μέρος σε συνομιλίες για αυτό. Για παράδειγμα:

  • λίστα για όλους τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία
  • λίστα κλεισμένη για τους συμμετέχοντες σε μία εργασία.
  • λίστα αποκλειστικά για μία τάξη μαθητών.
  • λίστα για τα τελευταία νέα για την ασφάλεια Η/Υ.
  • λίστα για αμοιβαία βοήθεια μεταξύ τεχνιτών.
  • λίστα περιορισμένη σε μία οικογένεια και αποκλειστικά για την οργάνωση μεγάλων οικογενειακών συνεστιάσεων
  • και τα λοιπά